Pontosítások egyes növénytermesztési támogatások vonatkozásában

A növénytermesztési ágazatokat érintő támogatási jogcímek esetében egyes technikai elemekre vonatkozóan jogszabály módosítást is kezdeményez a tárca annak érdekében, hogy a jogalkotói szándék egyértelműbbé váljon és ezzel a kérelem beadásának folyamatát is segítsük. Ennek sorában kiemelendő, hogy a zöldségnövény termesztés támogatásának feltételeit rögzítő 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontjában az „a tárgyévben megvalósuló” szövegrész helyébe az „a tárgyévi igénylés vonatkozásában megvalósuló” szöveg lép. Ezzel biztosítható, hogy a 2014. őszi telepítésű kultúrák esetében – egyéb feltételek teljesülése mellett – is igényelhető 2015-ben termeléshez kötött támogatás.
Nem csak a zöldségnövény termesztőket érinti az a változás, mely lehetővé teszi a vetőmagcímke adminisztrációjának könnyítését. Az ipari felhasználásra termesztett zöldségfélék valamint a szemes és szálas fehérjenövények esetében az alkalomadtán nagy mennyiségben megjelenő vetőmagcímkékkel kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentése érdekében kezdeményeztük a vonatkozó előírás módosítását. Ennek értelmében a jogszabály módosulását követően lehetővé válik, hogy abban az esetben, ha a minősített vetőmag beszerzéséről szóló számla tartalmazza a számlán feltüntetett egyes tételek vetőmagcímkéinek adatait (faj, fajta, mennyiség és fémzárszám), akkor az kiváltsa az egyes vetőmagcímkék másolatának csatolását. Ezzel együtt lehetővé válik az is, hogy a termelő számlával és a minősített szaporítóanyag címkéjével vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó csomagolással vagy címke és csomagolás helyett a szükséges adatokat tartalmazó szállítólevéllel, minőségi bizonyítvánnyal igazolja a minősített vetőmag használatát.
További változás az is, hogy szálas fehérje növények esetében a vetőmagcélra termesztett lucerna, baltacím, here- és bükkönyfélék is több éves kultúrának minősülnek, így ezen állományok esetében is – követve a termesztéstechnológiai folyamatokat – lehetővé válik a több éves állományok művelése.
Az egységes kérelem benyújtási felületen végrehajtott technikai változtatásoknak köszönhetően egyértelművé válik, hogy a vetőmagcélú borsó, az olajtök és az olajretek termesztéséhez is igényelhető termeléshez kötött támogatás.